قبل
بعدی
قبل
بعدی
0 +
ابزار تولید شده
0
ابزار درحال تولید

درباره رکسمی

این فراتر از یک ابزار است!

در شرکت رکسمی، تلاش ما بر این است که تمام کارها را به بهترین نحو انجام دهیم تا بتوانیم شرایط کاری سخت را برای کاربران حرفه ای آسان کنیم. بخش عمده انرژی ما صرف بهبود مستمر محصولات می شود. حتی جزئی ترین پیشرفت و تغییر با درک چالش های محیط کار آغاز می گردد.

از همین رو، ما به طور مستمر از کارگاه ها و محل های کاری سراسر جهان بازدید نموده و با دقت بیشتری گوش می دهیم…